• naglowek waski

22.04.2022 r. - Warszawa

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia przez wojewodę Konstantego Radziwiłła odznaczeń państwowych. Nasi koledzy: Waldemar Bocheński,Wojciech Grobelski iArtur Ochał uhonorowani zostali Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Ustanowiony w 2018 r. medal jest nagrodą przyznawaną, na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego, obywatelom polskim którzy poprzez aktywną działalność zawodową i społeczną, przyczynili się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2022.

 

2

3

4

5

6

7

8

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +