• naglowek waski

04.02.2022 r. - Kętrzyn

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

Na zaproszenie Komendanta CSSG plk. SG Adama Pacuka w uroczystości uczestniczyli również Prezes SWPFG Waldemar Bocheński oraz Członek Zarządu Maria Rubas.

Podczas spotkania Prezes Waldemar Bocheński oraz  Maria Rubas wręczyli Panu Komendantowi Centrum Szkolenia SG płk. SG Adamowi Pacukowi Medal za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic, przyznany przez Zarząd Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Komendant Centrum Szkolenia SG, w związku z obchodami 30 rocznicy powołania Straży Granicznej, Medalem okolicznościowym Centrum Szkolenia Straży Granicznej uhonorował m.in. Waldemara Bocheńskiego.
Podczas pobytu w CSSG członkowie Stowarzyszenia zostali zapoznani również z zadaniami i obszarami szkoleniowymi CSSG oraz ekspozycją historyczną, zwiedzili również miasto oraz Kętrzyński Zamek.

4-207263

4-207264

4-207265

4-207267

4-207268

IMG 0881

IMG 0882

IMG 0883

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +