• naglowek waski

24.05.2022 r. - Warszawa

Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości Nadwiślańskiego Oddziału SG z okazji 31. rocznicy utworzenia Straży Granicznej, które rozpoczęto Mszą św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników SG odprawioną prze dziekana SG płk. SG Zbigniewa Kępę. Następnie uczestnicy udali się na teren Parku Wolności gdzie, złożeniem przez Komendanta NwOSG gen. bryg. SG Roberta Bagana wieńca pod murem upamiętniającym poległych w walkach powstańczych w 1944 roku, rozpoczęły się oficjalne obchody.

Po okolicznościowym wystąpieniu Komendanta nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych, odznak pamiątkowych i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Prezes W. Bocheński w swoim wystąpieniu poinformował zebranych, że dzisiejsze uroczystości są także rozpoczęciem obchodów 30. lecia powołania do życia naszego stowarzyszenia, przez żyjących jeszcze wówczas żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II RP, którego nadrzędnymi celami są; ochrona tradycji, pamięci walk i męczeństwa obrońców polskich granic, współpraca z organami Państwa w ochronie nienaruszalności jego granic, działanie oraz ochrona dobrego imienia i munduru żołnierzy Formacji i Wojska Polskiego. Z tej okazji wręczył medale "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic", przyznane przez Zarząd SWPFG.

Następnie Pani Ewa Waszkiewicz Dyrektor Oddziału Okręgowego w Warszawie Narodowego Banku Polskiego, w ramach promocji nowej srebrnej monety kolekcjonerskiej "30. rocznica powołania Straży Granicznej" uhonorowała nią 10 osób, w tym czworo członków SWPFG.

Obchody zakończył koncert i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SG z Nowego Sącza.

Utworzony 15 września 2004 roku NwOSG ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju. Jest jedyną jednostką organizacyjną SG nie mająca bezpośredniego styku z granicą zewnętrzną państwa. Obejmuje swym zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie i kujawsko-pomorskie. Od grudnia 2006 roku odział nosi imię Powstania Warszawskiego.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +