• naglowek waski

29.11.2022 r. - Góra Kalwaria

Podczas uroczystości Dnia Kadeta, nadania patentów oraz stopnia kadeta uczniom klas 1LOG i 1 LOP w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, prowadzącym klasy mundurowe o profilach policyjnym i ochrony granic, Prezes SWPFG W. Bocheński udekorował sztandar szkoły Medalem "Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic", a indywidualnymi nagrodami w postaci monety wyemitowanej przez NBP z okazji 30-lecia Straży Granicznej wyróżnił prymusa szkoły, a banknotu NBP "Ochrona polskiej granicy wschodniej" - opiekuna klasy mundurowej płk.st.spocz. H. Mroza. W trakcie uroczystości odbył się pokaz sprzętu bojowego 61 Baonu Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pokaz w wykonaniu przewodnika z psem tropiącym z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Screenshot 2023-01-03 at 09-15-35 Aktualności Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego

Screenshot 2023-01-03 at 09-17-15 Aktualności Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +