• naglowek waski

24.05.2022 r. - Częstochowa, 25.05.2022 r. Racibórz

25 maja w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzono 31. rocznicę powstania Straży Granicznej. W przeddzień uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej odbył się Apel Jasnogórski, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Śl.OSG z Komendantem Oddziału gen. bryg. SG Adamem Jopkiem i Kapelanem ks. por. SG Arturem Suską. Wśród zaproszonych gości w Apelu uczestniczył Prezes SWPFG W. Bocheński. Film z wieczornej modlitwy dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=aiJs-qJEWcw

W Kaplicy Matki Bożej modlono się m. in. o zdrowie i bezpieczną służbę funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz ich rodzin. Ks. por. SG A. Suska przed cudownym Obrazem Matki Boskiej odniósł się do Roty ślubowania oraz nowej Pieśni Reprezentacyjnej SG: "Dziś, obchodząc swoje święto w Wieczerniku Maryi - stają tu funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej wraz z rodzinami - stają obecni fizycznie i duchowo. Stoją Ci co "złożonej raz przysięgi nie złamią w świecie za nic, bo już obrali drogę i los obrońcy granic".

Ci co zgodnie z rotą ślubowania służą wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego, stoją nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności, strzegą nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia. Pełnią tę zaszczytną służbę w całej Polsce, w Placówkach ochraniających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, na przejściach granicznych i na "zielonej granicy", w Ośrodkach dla uchodźców, w Komendzie Głównej i w Oddziałach, ale również na misjach poza granicami Rzeczypospolitej, wszędzie tam realizując zadania na lądzie, wodzie, czy w owietrzu. Chcemy, jak "tarcza Rzeczpospolitej", będąc godnymi spadkobiercami Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II Rzeczypospolitej,  wykonywać nasze bowiązki jak najlepiej, by "na straży czujnie trwać, Ojczyzny strzegąc bram". Przed Apelem Jasnogórskim przybyli goście zostali oprowadzeni po wystawie "Golgota wschodu", urządzonej w odrestaurowanym wnętrzu Bastionu św. Barbary.

Podczas głównych uroczystości, które odbyły się na terenie Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu obecni byli funkcjonariusze i pracownicy Oddziału oraz zaproszeni goście, wśród których obecny był także Prezes SWPFG. Gospodarzem uroczystości był Komendant Oddziału SG gen. bryg. SG Adam Jopek, który przywitał przybyłych gości, a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Jak co roku, święto było okazją do złożenia podziękowań funkcjonariuszom oraz pracownikom za ich wzorową pracę i służbę. Wręczone zostały wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe w Straży Granicznej. Następnie głos zabrał W. Bocheński Prezes SWPFG, wnuk patrona Śl.OSG. Po przemówieniu Prezesa odegrana została pieśń reprezentacyjna Straży Granicznej "Na straży granic".

6-214048 g

6-214049 g

6-214050 g

6-214051 g

6-214062 g

6-214079 g

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +