• naglowek waski

11.03.2022 r. - Racibórz

W Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyły się uroczyste ślubowania nowych funkcjonariuszy i obchody 123. rocznicy urodzin patrona nadkomisarza Józefa Bocheńskiego. Ślubowanie od 18-tu funkcjonariuszy tego oddziału odebrał Komendant gen. bryg. SG Adam Jopek. Nowo przyjęci, czcząc pamięć patrona zamordowanego w Katyniu, zapalili znicz pod obeliskiem poświęconym żołnierzom i oficerom Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych w 1940 roku przez NKWD.

W uroczystościach uczestniczył prezes SWPFG Waldemar Bocheński, wnuk partona.

 

1

2

3

4

5

6

Foto: Śląski Oddział SG

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +