• naglowek waski

05-09.03.2022 r. - Warszawa - Równe na Ukrainie

Dzięki pomocy darczyńców, różnych organizacji, szkół i wolontariuszy nasze Stowarzyszenie odprawiło w dniach 6-9.03. trzy TIR-y zawierające ponad 22,1 ton pomocy dla ludności cywilnej Wołynia i uchodźców ze wschodniej i centralnej Ukrainy - w szczególności żywności, środków opatrunkowych, kocy, śpiworów, odzieży, środków higienicznych i czystościowych, latarek i świec. Staramy się pomóc przewoźnikom i z prywatnych środków naszych członków dotankowujemy ukraińskie TIR-y. Każda złotówka, która trafia na nasze konto  jest przeznaczana na zakup artykułów pomocowych, które nam zleca nasz Partner Harcerski Hufiec "Wołyń" w Równem.

Harcerze rozwożą własnym transportem otrzymane dobra bezpośrednio do potrzebujących. Mamy potwierdzenia telefoniczne od dyrektorów szkół, że pomoc dociera także do ich szkół, w których schronili się uchodźcy ze wschodu. Otrzymaliśmy także oficjalne podziękowanie od władz wojewódzkich Równego, które pozwalamy sobie przedstawić.
Naszą akcję będziemy prowadzić tyle czasu ile będzie ona niezbędna, w miarę otrzymania wsparcia finansowego na nasze konto:

56 2030 0045 1110 0000 0238 6170

1 podziekowanie za dary

2

3

4

5

6

78

9a

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +