• naglowek waski

07.06.2022 r. Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego

W Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie z okazji 31. rocznicy powołania Straży Granicznej odbyła się uroczystość wręczenia awansów, odznaczeń i odznak funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Głównej SG oraz osobom zasłużonym dla formacji. Wśród szefów służb i formacji, generałów i admirałów, medalem trzydziestolecia powołania Straży Granicznej odznaczony został Prezes SWPFG W. Bocheński.

Odznaczenia wręczał minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński w asyście Komendanta Głównego SG - gen. dyw. SG Tomasza Pragi. W uroczystości uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza, występująca w historycznych mundurach Korpusu Ochrony Pogranicza.

1-28471

1-28470

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +