• naglowek waski

30.05.2022 r. - Warszawa, Komenda Główna Straży Granicznej

W Komendzie Głównej SG, w obecności gen. bryg. SG Jacka Bajgera, Zastępcy Komendanta Głównego SG i płk SG Anety Skorupskiej, Dyrektora Biura Prezydialnego KG SG, odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.
 
Uczestnikami Porozumienia są: Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP, SWPFG, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej "Granica", Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Koła Nr 42 i 61 ZŻWP i Koło Nr 3 Środowisk Służb Granicznych Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.
 
 Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: prezes W. Bocheński i wiceprezes A. Olichwiruk, sygnatariusze Porozumienia, i sekretarz Cz. Piątkowski.  
 
Strony Porozumienia zadeklarowały współpracę i współdziałanie obejmujące:
- kultywowanie patriotyczno-historycznych tradycji polskich formacji granicznych,
- integrowanie środowisk byłych żołnierzy, funkcjonariuszek i funkcjonariuszy służby granicznej,
- prowadzenie działalności na rzecz zachowania wysokiego prestiżu służby w ochronie granicy państwowej i inspirowania do dbania o honor, godność i autorytet funkcjonariuszy Straży Granicznej,
- udzielanie pomocy w wsparcia byłym żołnierzom i funkcjonariuszom służb granicznych RP, wdowom (wdowcom) i sierotom po zmarłych żołnierzach i funkcjonariuszach w trudnych sytuacjach życiowych oraz przywracanie uprawnień.
Szczególnym zainteresowaniem Stron Porozumienia będzie utworzenie Muzeum Polskich Formacji Granicznych.
 
Porozumienie 30.05.22

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +