• naglowek waski

14.11.2022 r. – Ratingen (Niemcy)

W Muzeum Górnośląskim w Ratingen(Niemcy) odbył się wernisaż wystawy „Przekroczenie granicy. Życie codzienne w podzielonym kraju” która jest eksponowana do 31.12.2023 r. Wystawie towarzyszą międzynarodowe konferencje i wykłady, w których wezmą udział m.in. naukowcy z Institute Hessian Foundation for Peace and Conflict Research, prof. dr hab. Kerstin Jobst z Uniwersytetu Wiedeńskiego i dr hab. Konrad Clewing, Instytut Studiów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej im. Leibniza. Kuratorami wystawy, ufundowanej przez Kulturstiftung der Länder i kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia, są David Smolorz i dr Dawid Skrabania. Na wystawie eksponowane są m.in. przedmioty związane z polskimi i niemieckimi formacjami granicznymi z lat 1922-1939, pochodzące ze zbiorów muzeum i naszego członka Tadeusz Pruchniewskiego.

Wystawa1

Wystawa2

Wystawa3

Wystawa4

Wystawa5

Wystawa6

Wystawa7

Wystawa8

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +