• naglowek waski

14-15.06.2022 r. – Suwałki

14 czerwca w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyła się konferencja „Stan badań nad historią polskich formacji granicznych 1918-1939 z perspektywy trzydziestolecia SWPFG”, w której uczestniczyli członkowie SWPFG, młodzież z klas mundurowych w Suwałkach, zaproszeni goście i mieszkańcy. W trakcie konferencji Prezes SWPFG W. Bocheński odznaczył medalami „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic” gen. dyw. SG st. spocz. Józefa Klimowicza i Jerzego Brzozowskiego – dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Po obiedzie spotkaliśmy się na I turze Jubileuszowego Walnego Zebrania, która miała charakter sprawozdawczy. Osiągnięcia Stowarzyszenia przedstawił Prezes W. Bocheński, zaś Kol. Maria Rubas przypomniała sylwetki ś.p. Prezesów Jana Sadowskiego i Mirosława Rubasa. W trakcie zebrania pięć osób wyróżniono monetami kolekcjonerskimi „30. Rocznica powołania Straży Granicznej”, przekazanymi przez O/O w Warszawie NBP. Następnego dnia odbyła się wycieczka autokarowa po Suwalszczyźnie, Ziemi Sejneńskiej i Augustowskiej, w trakcie której zwiedziliśmy miejsca interesujące krajobrazowo i związane z historią Korpusu Ochrony Pogranicza, m.in. Sejny, Giby i Stanowisko. Zwiedziliśmy także Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak i Sejnach.

01

02

03

04

05

06

06A

07

08

09

010

011

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +