• naglowek waski

28.03.2022 r. - Śmiłowo

Uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej, podczas której prezes Waldemar Bocheński udekorował sztandar szkoły Medalem "Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic".

Przyjęcie imienia nastąpiło 20 marca 2020 roku lecz decyzja o zamknięciu szkół odebrała możliwość świętowania. Dopiero po dwóch latach nastąpiło oficjalne otrzymanie imienia formacji, której Placówki znajdowały się w miejscowościach, z których pochodzą dzisiejsi uczniowie.

Już 1 września 1939 roku strażnicy graniczni stanęli do nierównej walki z najeźdźcą hitlerowskim. Kpr. Piotr Konieczka pełnił służbę w plutonie wzmocnienia na posterunku granicznym w Jeziorkach k/Piły. Nocą, po godzinie 1:00 placówka ta została zaatakowana przez niemiecką grupę dywersyjną (piata kolumna). Po krótkiej walce większość obrońców wycofała się, na miejscu pozostał jedynie Konieczka, obsługujący karabin maszynowy. W trakcie wymiany ognia, ok. godz. 1:40 żołnierz został ranny i wkrótce potem dobity kolbami. Wg. badań historyków był pierwszą ofiarą wojny na terenie Wielkopolski, a prawdopodobne jest, że w ogóle w całym kraju. 14 września 2010 roku został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Strażnik Szczepan Ławniczak z Placówki SG "Zelgniewo", gdy po zaatakowaniu ok. godz. 1-szej przez miejscowych folksdojczów m.in. poczty i placówki, usiłował opuścić Zelgniewo wpadł w zasadzkę przygotowaną przez miejscowych Niemców. Mieszkający w najbardziej wysuniętym na wschód gospodarstwie bracia Fredrich i Philip Bechtloff, zamordowali polskiego strażnika, czyniąc to prawdopodobnie siekierą.

Obaj bohaterowie spoczywają na śmiłowskim cmentarzu.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10a

11

12

13

14

15

16

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +