• naglowek waski

14.12.2022 r. Warszawa, Akademia Sztuki Wojennej

W Akademii Stuki Wojennej odbyła się Konferencja Naukowa p.t. "Straż Graniczna wczoraj i dziś - bezpieczeństwo granicy państwowej w dobie współczesnych zagrożeń" zorganizowana przez Organizację Studencką "Pogranicznik" ASW przy współpracy ze Strażą Graniczną i Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych.W konferencji, poza kadrą naukową z kilku uczelni i funkcjonariuszami SG, wzięli udział studenci ASW, przedstawiciele Stowarzyszenia Proobronnego "Amor Patriae" i młodzież licealna z klas mundurowych, w tym z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Bielińskiego w Górze Kalwarii, oraz przedstawiciele SWPFG. Prezes W. Bocheński przedstawił referat poświęcony historii formacji p.t. "Straż Graniczna 1928-1939. Wojskowy charakter formacji".

Konferencji towarzyszyła wystawa eksponatów ukazujących pamiątek SG II RP pochodzących ze zbiorów W. Bocheńskiego i A. Olichwiruka (wiceprezesa SWPFG) oraz wystawa planszowa przedstawiająca historię formacji granicznych
1924-1939, wykonana przez A. Olichwiruka i użyczona ZSZ im. Marszałka Bielińskiego.

Prezentowane fotografie wykonane przez A. Olichwiruka i udostępnione przez ASW.

20221214 092149

20221214 092530

konferencja pogranicznik 4

konferencja pogranicznik 5

konferencja pogranicznik 6

konferencja pogranicznik 7

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +