• naglowek waski

07.12.2022 r. - Szydłowiec

Uroczystości 15. rocznicy nadania Zespołowi Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza. Szkołę i nasze stowarzyszenie łączy jeden bohater, elitarna przedwojenna formacja wojskowa, a także przypadające w tym roku ważne dla nas rocznice skłaniające do zaprezentowania osiągnięć.
Korzystając z okazji Maria Rubas podała przykłady jak SWPFG realizowało podstawowe cele statutowe wyznaczone 30 lat temu przez założycieli - byłych żołnierzy Batalionu KOP "Berezwecz". Uczniowie zaprezentowali rys historyczny o szkole i historię KOP oraz słowno-muzyczną składankę poświęconą patronowi. Marek Sokołowski, inicjator nadania szkole imienia KOP, w swoim wystąpieniu, wyjaśnił skąd pomysł na zmianę patrona szkoły. Powodem było zachowanie pamięci o żołnierzach baonu KOP "Czortków", którzy we wrześniu 1939 walczyli z okupantem na terenie Ziemi Szydłowieckiej i spoczywają na miejscowym cmentarzu. Michał Adamczyk z IPN absolwent tej szkoły przedstawił dwie sylwetki bohaterów września 1939 roku z Batalionu Fortecznego KOP "Sarny": ppor. rez. Jana Bołbotta i kpt. Władysława Raginisa.

W trakcie uroczystości miało miejsce ślubowanie klas pierwszych i prezentacja wystawy IPN "Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939".
Pani Dyrektor Maria Małgorzata Michajłow, za szczególne zasługi w popularyzowaniu historii KOP, została uhonorowana medalem "Za zasługi w popularyzowanie tradycji ochrony polskich granic", który wręczył członek Kapituły Odznaczeń Marek Sokołowski z Markiem Majewskim. Obchody zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod pomnikiem żołnierzy KOP na terenie szkoły.

1

2

3

4

5

6

7

8

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +