• naglowek waski

26.05.2022 r. Kętrzyn - 31. rocznica powołania Straży Granicznej

W Kętrzynie odbył się uroczysty apel z okazji 31. rocznicy powołania SG, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Centrum Szkolenia SG i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.
Gospodarzami uroczystości byli: w imieniu Komendanta WMOSG jego Zastępca płk SG Zbigniew Klimczyk i płk SG Adam Pacuk Komendant CSSG.
Apel rozpoczął się wprowadzeniem kompanii honorowej, pocztów sztandarowych oraz złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta WMOSG. Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z dnia 16 maja 2022 r. CSSG im. Żołnierzy KOP i WMOSG im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego otrzymały Medal za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic, które do sztandarów jednostek przypiął W. Bocheński Prezes SWPFG. Medale zostały przyznane i wręczone także płk. SG M.  Doroszkiewiczowi, płk. SG Z. Klimczykowi, mjr SG M. Milewskiej i por. SG P. Guzowi.

Podczas uroczystości wręczono medale i wyróżnienia zasłużonym funkcjonariuszom i pracownikom oraz akty mianowań na kolejne stopnie w poszczególnych korpusach osobowych.
Kierownictwo obu jednostek organizacyjnych Straży Granicznej podziękowało wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych. Komendanci złożyli życzenia i gratulacje wszystkim osobom odznaczonym, mianowanym i wyróżnionym.

4-214269

4-214270

4-214271

4-214272

4-214285

4-214288

4-214294

4-214305

4-214308

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +