• naglowek waski

22.07.2022 r. – Góra Kalwaria

III etapem obchodów rocznicowych naszego trzydziestolecia była konferencja popularnonaukowa „Stan badań nad historią szkolnictwa w polskich formacjach granicznych 1918-1939 z perspektywy 30. lecia SWPFG”, zorganizowany wspólnie z Ośrodkiem Kultury Góry Kalwarii i Oddziałem Okręgowym NBP w Warszawie. Patronat Honorowy nad konferencją przyjęli gen. dyw. SG Tomasz Praga, Komendant Główny SG, i Arkadiusz Strzyżewski, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Konferencję otworzyli wspólnie Prezes W. Bocheński i p. Dariusz Falana, Dyrektor Ośrodka Kultury, występujący w imieniu Burmistrza. 

W trakcie konferencji przedstawiono siedem referatów, które przedstawili: mjr SG dr Artur Ochał (Archiwum SG, Szczecin): „Początki szkolnictwa w formacjach granicznych 1918-1921”; dr Antoni Krzysztof Sobczak (Muzeum Łazienki Królewskie): „Uzbrojenie i szkolenie strzeleckie Straży Granicznej”; dr Ksawery Jasiak (Delegatura IPN, Opole): „Szkolenie i działalność wywiadowcza SG II RP na przykładzie losów strażnika Józefa Berezeckiego i psa służbowego „Aresa”. Historia zapisana obrazem”;  kpt SG dr Grzegorz Cwyl (Komenda Główna SG, W-wa): „System szkoleniowy we współczesnej Straży Granicznej. Aktualna sytuacja na granicy wschodniej RP”;  mgr Ewa Waszkiewicz (NBP O/O W-wa): „Rola edukacyjna NBP na podstawie wybranych emisji monet i banknotów kolekcjonerskich”;  mgr W. Bocheński (SWPFG): „30. lat działalności badawczej i edukacyjnej SWPFG oraz upamiętniania formacji granicznych dwudziestolecia międzywojennego, walk i męczeństwa  ich bohaterów” i mgr Marek Fijałkowski (Muzeum Okręgowe, Piła): „CSSG w Górze Kalwarii w zbiorach Muzeum Okręgowego w Pile; Następnie zaprezentowano trzy filmy: nieznaną dotąd włoską kronikę filmową z marca 1939 r., ukazującą objęcie granicy z Węgrami przez żołnierzy WP, KOP i SG; film „Kołysanka o zakopanej broni” i  film animowany o obronie Kresów przed Sowietami. Następnie Leszek Wiśniewski, reżyser filmów historycznych TVP, w krótkim wystąpieniu opowiedział jak powstawały filmy o wrześniowych walkach żołnierzy KOP i zaprezentował zwiastun filmu „Tynne Termopile Kresów”.  Zanim konferencja dobiegła końca, Pani Dyrektor NBP zaprezentowała nowy banknot kolekcjonerski 20 zł „Ochrona polskiej granicy wschodniej”, po czym wyróżniła nim kilkanaście zasłużonych osób. Ostatnim punktem programu była dekoracja Medalem „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”, której dokonał Prezes W. Bocheński. Wyróżnieni zostali panowie Dariusz Falana, Dyrektor OK, i reżyser Leszek Wiśniewski. Konferencję zakończyła projekcja nowego filmu „Żywy mur”, przedstawiająca aktualne działania na granicy wschodniej Straży Granicznej i wspierających ją jednostek. Konferencji towarzyszyła, ciesząca się dużym zainteresowaniem, wystawa srebrnych monet i banknotów kolekcjonerskich, przygotowana przez pracowników NBP.

20220722 131443

20220722 132142

20220722 134656

20220722 134715

20220722 142327

20220722 144758

20220722 150929

20220722 153710

20220722 160403

part000001

part0000012

part0000013

20220722 161257

20220722 171032

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +