• naglowek waski

18.10.2022 r. - Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie

W budynku Ermitażu w zespole parkowo-pałacowym Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie organizacji, sygnatariuszy Porozumienia z 30.05.2022 r. o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Prezes SWPFG, uczestniczyli przedstawiciele: SWPFG (prezes W. Bocheński i A. Olichwiruk wiceprezes), Klubu Generałów i Admirałów SG RP, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych "GRANICA", Koła Nr 42 Związku Żołnierzy WP im. WOP, Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników SG "Wisztyniec". W spotkaniu uczestniczył pan Antoni Krzysztof Sobczak, wicedyrektor MŁK.

Program spotkania obejmował: omówienie dotychczasowych działań SWPFG w zakresie powołania Muzeum Polskich Formacji Granicznych, przedyskutowanie działań niezbędnych do powołania fundacji, której celem będzie niesienie pomocy byłym żołnierzom i funkcjonariuszom formacji granicznych znajdującym się w potrzebie oraz potwierdzenie przystąpienia Stowarzyszenia "Wisztyniec" do Porozumienia organizacji. Dyrektor Sobczak i Prezes SWPFG przedstawili zebranym zakres działań prowadzonych w latach 2021 i 2022 w ramach Uchwały Walnego Zebrania SWPFG z 2021 r. o powierzeniu Zarządowi SWPFG przygotowania i powołania muzeum. Zebrani wybrali zespół roboczy pod przewodnictwem Prezesa SWPFG, który ma koordynować dalsze działania.

Gospodarz spotkania - MŁK - przygotowało uczestnikom ucztę duchową oprowadzając uczestników spotkania po dwóch interesujących wystawach malarstwa prezentowanych w Podchorążówce: "Arcydzieła dla króla SAP ? Rubens, Van Dyck, Teniers II ze zbiorów Dulwich Picture Gallery" i "Nie nosiłem broni. Miałem plecak i sztalugę", obrazy znamienitych malarzy bułgarskich, przybliżające atmosferę panującą na Bałkanach w okresie wojennym z początku XX w. Na zakończenie kilkugodzinnego spotkania gen. bryg. SG st. spocz. M. Kasiński przekazał Dyrektorowi MŁK prof. Zbigniewowi Wawrowi podziękowanie i odznakę KGiASG.

01

03

04

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +