• naglowek waski

27.11.2013 r. - Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego

W Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych i Medali Pamiątkowych „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” oraz nagród i wyróżnień laureatom II Przeglądu Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych. Medale są przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej jako wyraz wdzięczności i uznania dla osób i instytucji, które prowadzą działalność związaną z tradycjami orężnymi, z ochroną zabytków, miejsc pamięci, symboli narodowych i wojskowych, organizują uroczystości patriotyczno-wojskowe, upowszechniają historię i tradycje oręża polskiego.

Medalami „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” minister obrony narodowej wyróżnił: Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, prof. dr hab. Zbigniewa Wawra (dyrektor MWP), prof. dr hab. inż. Zdzisława Małeckiego, red. Adama Sikorskiego („Było … nie minęło”), dr Wojciecha Mosia, kpt. rez. Józefa Bocheńskiego (SWPFG) i kpt. rez. Józefa Lemańskiego. Odznaki Honorowe i Medale Pamiątkowe „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” oraz nagrody, wyróżnienia i listy gratulacyjne dla laureatów Przeglądu Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych wręczali: Czesław Mroczek, sekretarz stanu w MON, i płk Jerzy Gutowski, dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. Na zakończenie uroczystości odbył się występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wojskową asystę honorową podczas uroczystości wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +