• naglowek waski

29.09.2013 r. - Zwiadowcy historii na dawnej granicy polsko-niemieckiej

W niedzielę członkowie SWPFG, prezes W.Bocheński i K.Romańczyk, oraz Zwiadowcy Historii "Było ... Nie minęło" TVP Lublin z red. A.Sikorskim odwiedzili Bolesławiec nad Prosną, gdzie dyr. Zespołu Szkół Publicznych im. KOP, K.Grela, i historyk M.Wykrota wskazali miejsce walki stoczonej 1.09.1939 r. przez ułanów 1 plutonu por. L.Woźniaka z 4 szwadronu 1 p.kaw.KOP z nacierajacymi na Piaski oddziałami pułku zmotoryzowanego SS Leibstandarte "AdolF Hitler".

Celnymi strzałami z działka ppanc. wz.36 przed mostkiem na Małgorzatce, na wysokości cmentarza, zostały wówczas trafione i wyeliminowane z boju trzy niemieckie samochody pancerne SdKfz231, m.in. SS-1088 (fot. ze strony internetowej Odkrywcy). Podczas walki zginął ułan-obserwator kpr. F.Bojarski, który został pochowany na cmentarzu w Piaskach. W Zespole Szkół im. KOP rosną Dęby Pamięci poświęcone płk F.Kopciowi i por. Cz.Nosko, a przed Gimnazjum w Opatowie por. T.Stupnickiemu, oficerom 1 p.kaw.KOP zamordowanym przez NKWD. Zdjęcia do programu były realizowane także w Goli (most, którego nie udało się utrzymać), gdzie istnieje budynek d. Placówki SG podległem Komisariatowi w Dzietrzkowicach, i na moście granicznym (w 1939 roku) w Praszce. Most został wysadzony wraz z niemiecka szpicą przez J.Góreckiego, zołnierza plutonu wzmocnienia Komisariatu SG w Praszce, o czym opowiedział J.Woliwoda. Wycieczkę odbywaliśmy szlakiem wyznaczonym przez załączone do notki fotografie wykonane w latach 19227-1934. W zarośniętym starorzeczu Prosny napotkaliśmy kamienie, ostatnie już relikty dawnej granicy polsko-niemieckiej. Emisja nagranego programu "Było ... Nie minęło" nastąpi 12.10.2013 r. o godz. 15:00 na kanale TVP INFO.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +