• naglowek waski

18.09.2013 r. - Lublin - X Sesja pt. „Agresja Sowiecka 17 września 1939 r. na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie”

Obrady poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ppor. KOP Jana Bołbotta w gmachu Collegium Iuridicum KUL. Prezes W.Bocheński przybliżył zebranym postać zamordowanego przez Sowietów bohatera i w skrócie genezę powołania KOP. Następnie w sali obrad Ratusza sesję otworzył przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski. W kilkunastu referatach omówiono m.in. udział KOP w obronie Kresów Wschodnich 1939 r., współdziałanie niemiecko-sowieckie na Lubelszczyźnie podczas kampanii wrześniowej 1939 r., losy lubelskich rodzin po stracie najbliższych w Katyniu, pamięć o agresji sowieckiej 1939 r. w okresie PRL-u.

Anatol Sulik nasz rodak z Ukrainy (członek SWPFG) wygłosił obszerny referat pt. „Wrzesień 1939 r. na Wołyniu. Bitwa pod Szackiem”. Zginęło wówczas kilkuset żołnierzy i oficerów z każdej strony. Ich bezimienne i nieznane mogiły są rozrzucone na całym terenie tej krainy jezior. Współpracujący z naszym stowarzyszeniem Adam Sikorski, redaktor programu „Było...nie minęło” z TVP Lublin zwrócił uwagę na rolę jaką obecnie odgrywa internet i telewizja. Trzeba przygotować i przekazać następnym pokoleniom historię kresów. Mottem jego pracy jest hasło: Nie pozwólmy zginąć umarłym i upamiętniajmy doły śmierci na kresach. W.Bocheński zaprezentował pokaz multimedialny pt. „XXI lat działalności Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych na rzecz przywracania pamięci żołnierzy KOP i SG, obrońców kresowych granic Rzeczypospolitej”. Poinformował o kierunkach naszych prac, gdzie na stałe są upamiętnione miejsca walk i wiecznego spoczynku obrońców granic II RP oraz o zamierzeniach dotyczących poszukiwania grobów w Polsce i na Ukrainie. Szkoda, że awaria sprzętu uniemożliwiła wyświetlenie przygotowanej prezentacji na dużym ekranie. Dr Andrzej Konstankiewicz został uhonorowany Srebrnym Jubileuszowym Znakiem XX-lecia SWPFG, przyznanym decyzją zarządu, za zasługi w popularyzowaniu wiedzy o obrońcach granic II RP. Pod tablicą pamiątkową i podczas otwarcia sesji towarzyszyła nam grupa członków Legii Akademickiej KUL im. ppor. Jana Bołbotta.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +