• naglowek waski

28.07.2013 r. - Odolanów, Historyczna Rekonstrukcja Graniczna

W okresie międzywojennym w Odolanowie mieścił się komisariat Straży Celnej, w kwietniu 1928 roku przekształcony w komisariat Straży Granicznej Inspektoratu Granicznego Ostrów. Komisariatowi podlegały placówki I linii (graniczne) Sulmierzyce, Uciechów i Żabnik oraz placówki II linii (wywiadowcze) Odolanów i Ostrów. We wrześniu 1928 roku komisariat w Odolanowie uległ likwidacji, a placówki przejęły komisariaty Krotoszyn (Sulmierzyce i Uciechów) i Sośnie (Żabnik).

W Odolanowie zachowano placówkę II linii, ale podległą pod komisariat Krotoszyn, która istniała do 1937 roku. Stojący w Rynku, obok ratusza, budynek nr 3, to jej siedziba. XXI Dni Odolanowa stały się okazją do przypomnienia mieszkańcom przedwojennej formacji granicznej. Staraniem członków grup rekonstrukcyjnych i SWPFG przy współpracy urzędu miasta wykonano rekonstrukcję posterunku granicznego z Uciechowa. Biało-czerwony szlaban graniczny, obok tablica RP z godłem i dwa kamienie wersalskie oraz tablice poglądowe i towarzysząca rekonstrukcji ekspozycja militarna stały się atrakcją dla mieszkańców. Wieczorem 28.07.2013 r. otwarcia przejścia granicznego dokonali Ewa Dziubka, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, i Waldemar Bocheński, prezes SWPFG. Stanowiło to zwieńczenie kilkumiesięcznych działań W.Bocheńskiego, M.Filipowiaka i B.Tomaszewskiego, rozpoczętych spotkaniem z władzami gminy i prezentacjami historycznymi przedstawionymi w pięciu szkołach na terenie gminy. Rekonstrukcji towarzyszył, nagradzany gromkimi brawami, koncert połaczony z pokazem musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Za zasługi w pielęgnowaniu tradycji pogranicza Zarząd SWPFG nadał Miastu i Gminie Odolanów Honorowy Jubileuszowy Znak Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-1994. Na ręce Pani Burmistrz przekazano atrybut pracy pogranicznika - stempel graniczny z datownikiem, który będzie służył do stemplowania książeczek turystycznych bowiem, na wniosek SWPFG i Koła PTTK "Gryfici" przy Placówce SG w Szczecinie, Odolanów został dopisany przez ZG PTTK do listy miejscowości i obiektów rekomendowanych do odwiedzenia podczas zdobywania odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK "Szlakami Obrońców Granic".

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +