• naglowek waski

08.11.2013 r. - Lublin, Konferencja w KUL

W Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się konferencja „Termopile Wschodu, Batalion Forteczny Sarny w Walce z sowiecką agresją”, której organizatorem było Stowarzyszenie Studenckie Legia Akademicka KUL. Przed rozpoczęciem konferencji jej uczestnicy, w asyście pododdziału reprezentacyjnego i pocztu sztandarowego Legii Akademickiej, złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą ppor. Jana Bołbotta, absolwenta KUL, bohaterskiego dowódcy plutonu „Tynne-Wieś” III/4 Kompanii Fortecznej „Tynne” Baonu KOP „Sarny”.

Po oficjalnym otwarciu konferencji rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński podpisał umowy o współpracy Legii Akademickiej KUL ze Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Stowarzyszeniem „Wizna 1939” i XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. W imieniu SWPFG umowę o współpracy podpisał prezes Waldemar Bocheński. Następnie odbyła się gala wręczenia statuetek „Honor, Ojczyzna” przyznanych przez Fundację „Honor, Ojczyzna” im. mjr Władysława Raginisa. Wyróżnienia te przyznawane są osobom szczególnie zasłużonym dla historii Polski, przy czym formuła statuetek przewiduje wyróżnianie osób żyjących i poległych. Nic więc dziwnego w tym, że statuetką wyróżniono pośmiertnie ppor. Jana Bołbotta za heroiczną postawę w obronie Kresów Wschodnich w 1939 r. Depozytariuszem statuetki stała się Legia Akademicka KUL, w której imieniu wyróżnienie odebrał JM rektor ks. prof. dr hab. A.Dębiński. Statuetką wyróżniono także „człowieka renesansu”, Adama Sikorskiego, historyka, dziennikarza, reżysera, scenarzystę, poetę i kierowcę rajdowego, który od lat odkrywa tajemnice historii, poszukuje śladów walk, mogił żołnierskich, skrywanych w ziemi szczątków techniki wojskowej, od wielu lat prowadzi emitowany w telewizji program o tematyce historycznej „Było … nie minęło”. Wyróżnienie zostało przyznane za wytrwałą postawę w odkrywaniu historii oraz kultywowanie tradycji i pamięci naszych narodowych bohaterów. Podczas konferencji referaty przedstawili: D.Duda (LA KUL) „Studenci w mundurach. Prezentacja Legii Akademickiej KUL”, D.Szymanowski (Fundacja „Honor, Ojczyzna”, SWPFG) „Batalion Karabinów Maszynowych „Osowiec” w kampanii wrześniowej”, W.Bocheński (SWPFG) „Ekshumacje oraz prace dokumentacyjne prowadzone w ostatnim roku w okolicach Sarn”, A.Sikorski „»Nie pozwólmy zginąć poległym« Społeczna walka o miejsce KOP w historii”, T.Rodziewicz (Tow. Przyjaciół Grodna i Wilna O/Lublin) „Ppor. Jan Bołbott – dowódca obrony rejonu „Tynne Wieś” w walkach z oddziałami sowieckiej 60 Dywizji Strzeleckiej we wrześniu 1939 r.”

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +