• naglowek waski

27.09.2013 r. - Włodawa, Wytyczno, 74. rocznica bitwy pod Wytycznem

Obchody poprzedziło odsłonięcie w Placówce SG we Włodawie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi placówki gen. Nikodemowi Sulikowi. Na cmentarzu wojennym złożono wiązanki kwiatów oddając hołd 72 żołnierzom KOP tu pochowanym. Do Włodawy przyjechali z Ukrainy oficerowie z jednostki artyleryjskiej stacjonującej w dawnych koszarach KOP w Sarnach.
W Wytycznie uroczystości rozpoczęto Mszą św., a następnie gen. bryg. Jarosław Frączyk - Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG przywitał zaproszonych gości i podkreślił rolę jaką pełni pamięć o bohaterskich obrońcach granic II RP.

Ppłk SG dr Wojciech Grobelski - członek SWPFG przedstawił zebranym przebieg bitew jakie na przełomie września i października 1939 roku stoczyło Zgrupowanie KOP gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna i bohaterskim oporze stawianym oddziałom sowieckim.
W uroczystościach udział wzięły władze państwowe, wojewódzkie i samorządowe, kombatanci, Grupa Rekonstrukcyjna CSP KOP w Osowcu-Twierdzy, Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej z barwami 1 p.kaw. KOP oraz nasza delegacja w składzie: W.Bocheński, Cz.Piątkowski, M.Rubas. Obchody uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Morskiego Oddziału SG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +