• naglowek waski

13.09.2013 r. - Warszawa, 9. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Uroczystości poprzedziła odprawiona, w Katedrze Polowej WP, Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Polowego Józefa Guzdka w intencji funkcjonariuszy i pracowników oddziału. Homilię wygłosił ks. płk Zbigniew Kępa dziekan SG, w której podkreślił wielką rolę jaką odgrywa u funkcjonariuszy cnota roztropności przy analizie sytuacji. Nie można dać się oszukać ale też we wszystkich widzieć przemytnika i oszusta.

Po zakończeniu liturgii na Placu Krasińskich odbył się uroczysty apel podczas, którego płk SG dr Zdzisław Solawa - Dyrektor Biura w KG SG został uhonorowany przez nasz zarząd Złotym Jubileuszowym Znakiem XX-lecia SWPFG za wieloletnią współprace przy upamiętnianiu i popularyzowaniu wiedzy o bohaterskich obrońcach granic II RP. Uroczystości uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej WP. W obchodach rocznicowych nasze stowarzyszenie reprezentowali: W.Bocheński, Cz.Piątkowski, M.Rubas.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +