• naglowek waski

31.08-02.09.2013 r. - Węgierska Górka - Rajcza - Bolesławiec - Praszka

Jak co roku nasza delegacja uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających bohaterską obronę Węgierskiej Górki, które w tym roku odbyły się pod pomnikiem partyzantów zamordowanych w 1943 r. w Żabnicy. W trakcie uroczystości wyróżniono osoby zasłużone upamiętnianiem historii i tradycji formacji granicznych „Pamiątkowymi Jubileuszowymi Znakami KOP 1924-1994” oraz złotym i srebrnym „Jubileuszowymi Znakami XX-lecia SWPFG”.

Mszę św. pod pomnikiem w Żabnicy celebrował ks. bp. Piotr Greger składając hołd bohaterom. Bohaterstwo zamordowanych oraz obrońców Węgierskiej Górki przypomnieli kpt. Stefan Korczakowski, uczestnik obrony we wrześniu 1939 r. i Waldemar Bocheński, prezes SWPFG, który podczas uroczystości został uhonorowany przez zarząd Pamiątkowym Jubileuszowym Znakiem KOP 1924-1994, wyemitowanym z okazji 70. rocznicy powołania tej formacji i po raz pierwszy obchodzonej w powojennej Polsce. Wyróżnieni tym Znakiem zostali także działacze lokalni: A.Caputa, L.Figura, T.Gołuch i K.Suchanek. Złoty Jubileuszowy Znak XX-lecia SWPFG otrzymał por. Antoni Wolny, obrońca Węgierskiej Górki, a srebrne: ks. dr Jan Krawiec i phm. Dominika Matuszewska, komendantka Hufca ZHP Węgierska Górka. Salwą honorową oddała cześć poległym obrońcom i partyzantom Kompania Reprezentacyjna Małopolsko-Śląskiego Oddziału SG z Nowego Sącza. Uroczystościom towarzyszył program artystyczny w wykonaniu harcerzy Hufca ZHP Węgierska Górka i koncert Parafialnej Orkiestry „Barka" z Żabnicy. Pomimo rzęsistego deszczu mieszkańcy gminy i zaproszeni goście licznie uczestniczyli w uroczystościach.
W godzinach popołudniowych delegacja naszego Stowarzyszenia w składzie: W.Bocheński, S.Gorczakowski, H.Kaczmarczyk, A.Lutostańska, M.Majewski, P.Okulski, J.Pasek, M.Rubas i phm. Aleksander Radica, komendant Hufca „Wołyń" Polskiego Harcerstwa na Ukrainie, odwiedziła miejsca pamięci żołnierzy KOP na terenie Cięciny, Węgierskiej Górki i Żabnicy. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod obeliskiem mjr Kazimierza Czarkowskiego, dowódcy baonu KOP „Berezwecz", i kolejno pod schronami „Waligóra", „Wędrowiec" i „Wąwóz", a na podstawie fotografii z 1935 r. odnaleźliśmy budynek komisariatu w Rajczy Straży Granicznej II RP. W drodze powrotnej, 2.09., odwiedziliśmy Zespół Szkół Publicznych w Bolesławcu nad Prosną im. KOP, gdzie podczas spotkania wyróżniliśmy Dyrektora Zespołu mgr Karola Grelę srebrnym Jubileuszowym Znakiem XX-lecia SWPFG, a później zapaliliśmy znicze na grobach poległych żołnierzy KOP i SG w Wójcinie, odwiedziliśmy d. placówkę SG w Goli, d. komisariat SG i miejsca pamięci oraz Muzeum Miejskie w Praszce.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +