• naglowek waski

23.09.2013 r. - Węgierska Górka, Święto Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki

Uroczyste obchody 23. rocznicy nadania szkole imienia bohaterskich obrońców, którzy w dniach 1-3 września 1939 roku stawiali opór 7 Bawarskiej Dywizji Piechoty. Zaproszeni goście i społeczność szkolna obejrzeli występ uczniów przypominający historię szkoły, a pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Z inicjatywy naszego stowarzyszenia, partnera akcji „Katyń...ocalić od zapomnienia”, został posadzony dąb pamięci por. Jana Ziemca dowódcy III plutonu 6 kompanii baonu KOP „Wilejka”, który we wrześniu 39 r. walczył na tych terenach, a następnie na przełomie1939/1940 r. został aresztowany przez Sowietów i zamordowany w Charkowie w 1940 r.

Mgr Wojciech Sobel nauczyciel historii otrzymał Jubileuszowy Znak XX-lecia SWPFG za popularyzowanie wiedzy o formacjach granicznych II RP.
Wójt Gminy Piotr Tyrlik przekazał, do użytku uczniów, plac zabaw.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +