• naglowek waski

17.05.2013 r. - Lublin, Nadanie Legii Akademickiej imienia dowódcy KOP

Delegacja SWPFG w składzie: W.Bocheński, A.Radica i M.Rubas uczestniczyła w nadaniu Legii Akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - imienia ppor. Jana Bołbotta dowódcy Rejonu „Tynne Wieś” Batalionu Fortecznego KOP „Sarny”.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Akademickim odprawiona w intencji bohaterskich obrońców polskich granic. Na dziedzińcu uczelni odczytano akt ufundowania sztandaru, nastąpiło wbicie gwoździ pamiątkowych (w tym SWPFG), a następnie Prezes Waldemar Bocheński odczytał akt nadania sztandaru i wręczył go dowódcy jednostki.

Decyzją zarządu naszego stowarzyszenia Legia Akademicka KUL im. ppor. Jana Bołbotta została wyróżniona Srebrnym Jubileuszowym Znakiem XX_lecia SWPFG za pielęgnowanie tradycji Kresów i KOP oraz pamięci o ppor. J.Bołbocie, bohaterskim dowódcy plutonu fortecznego z Tynnego, który niczym Wołodyjowski, broniąc wraz ze swymi żołnierzami suwerenności Rzeczypospolitej, poległ niezwyciężony przez przeważające sowieckie hordy. Phm. Aleksander Radica Komendant Harcerskiego Hufca „Wołyń” Harcerstwa Polskiego na Ukrainie przekazał fragment z ruin schronu „Pirat”, w którym 20.09.1939 r. poległ wraz z 50. żołnierzami ppor. Jan Bołbott. Uroczystości zakończył dynamiczny pokaz Legii Akademickiej. 

Legia Akademicka jest ochotniczą formacją, w której służba umożliwia studentom uczelni wyższych uczestnictwo w różnorodnych zajęciach realizowanych dzięki szkoleniom na obiektach LA oraz szkoleniowo-koszarowych służb mundurowych na terenie całego kraju. Legia Akademicka to także możliwość przeżycia pasjonujących przygód oraz spróbowania swoich sił w różnorodnych sytuacjach.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +