• naglowek waski

01.02.2013 r. - Muszyna, Niecodzienna uroczystość

Dnia 1 lutego 2013 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Muszynie odbyła się niecodzienna uroczystość. Świętowano nadanie Gimnazjum imienia Straży Granicznej II Rzeczpospolitej oraz 25-lecie nadania Szkole Podstawowej imienia Kurierów Sądeckich. Gospodarzami uroczystości byli Dyrektor szkoły Andrzej Gancarz i Zastępca Dyrektora Janina Dziedzina. Przygotowania do Święta Szkoły trwały kilka lat.

W 2009r. Dyrektor ZSP w Muszynie Andrzej Gancarz po konsultacjach z byłym burmistrzem Waldemarem Serwińskim zorganizował konferencję naukową: „Straż Graniczna 1928-1939 ochrona karpackiej granicy Rzeczpospolitej”, która miała poprzedzać nadanie imienia szkole. W konferencji wziął udział już nowo wybrany burmistrz Jan Golba, który po tragicznej śmierci poprzednika poparł ideę nadania takiego imienia. Dyrektor szkoły Andrzej Gancarz uzasadniając wybór patrona uznał, że dzieci i młodzież należy kształcić w duchu patriotyzmu, który chcemy rozumieć jako miłość do ojczyzny wolną od jakichkolwiek postaw niechęci czy nienawiści wobec innych narodów. Kontynuując tę myśl Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski podjęły decyzję o wyborze patrona. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie przychylając się do wniosku w/w organów jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu Gimnazjum w Muszynie imienia „Straży Granicznej II Rzeczpospolitej”. Święto Szkoły rozpoczęło się od uroczystej Mszy Św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Józefa. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe: Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich, Muszyńskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Muszynie, Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, rodzice oraz zaproszeni goście. Druga część obchodów odbyła się w hali sportowej przy szkole. Dyrekcja powitała przybyłych gości. Byli to przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem MiGU Muszyna z panem Janem Golbą, który objął honorowy patronat nad uroczystością, przedstawiciele władz powiatowych na czele ze starostą panem Janem Golonką. Obecni byli również Jerzy Majka- Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, radni z gminy Muszyna, a także radni z powiatu nowosądeckiego. Na uroczystość przybyli Dyrektor Delegatury MKO w Nowym Sączu Pan Stanisław Szudek reprezentujący Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego, Dyrektorzy szkół z terenu gminy, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, Dyrektorzy szkół partnerskich z Lubotina i Bardejowa. Przybyli także przedstawiciele władz kościelnych z Proboszczem ks. Pawłem Stabachem oraz emerytowanym pułkownikiem Armii Amerykańskiej ks. Arkadiuszem Klejnowskim. Taka uroczystość nie mogłaby się obyć bez władz wojskowych. Wzięli w niej udział pułkownik Krzysztof Gawęda, który reprezentował Komendanta Głównego z Warszawy- Generała Brygady Dominika Tracza, mjr Leszek Mieczkowski Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej SG, mjr Sławomir Gumulak- Dowódca Pododdziału Odwodowo Reprezentacyjnego, ppłk Adam Jopek- Dowódca Placówki SG w Piwnicznej, reprezentujący Komendanta Karpackiego Oddziału SG z Nowego Sącza pułkownika Janusza Cięciałę. Przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z Warszawy na czele z prezesem panem Waldemarem Bocheńskim oraz przedstawiciele Związku Kombatantów z kapitanem Stefanem Małeckim.

Część artystyczna poświęcona 25. rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia Kurierów Sądeckich rozpoczęła się od występu najmłodszych dzieci. Uczniowie klas starszych podkreślili rolę Kurierów Sądeckich w czasie walk z okupantem. Przedstawiono prezentację multimedialną pt. „Urodziny naszej szkoły”, która pokazywała, jak uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przygotowywali się do uroczystości. Po krótkiej chwili z patronem dyrektor Andrzej Gancarz w ciekawy sposób, ubarwiony anegdotami, przedstawił historię muszyńskiej szkoły. Następnie uczniowie gimnazjum zaprezentowali montaż słowno- muzyczny wzbogacony slajdami, przedstawiający rys historyczny Straży Granicznej. Deklamowali poruszające patriotyczne wiersze nawiązujące do trudnych wydarzeń z kart historii naszej Ojczyzny. Ciekawym akcentem były piosenki wykonane przez szkolny zespół wokalno- instrumentalny. Program artystyczny uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna SG. Występ wychowanków gimnazjum wywołał wzruszenie i na pewno zapadł głęboko w serca zaproszonym gościom.

Po części artystycznej Przewodniczący Rady MiGU Muszyna pan Jerzy Majka odczytał uchwałę o nadaniu Gimnazjum w Muszynie imienia „Straży Granicznej II Rzeczpospolitej”. Delegacja, w skład której weszły władze gminy, szkoły, uczniowie i rodzice, udała się pod tablicę pamiątkową. Tam nastąpiło uroczyste jej odsłonięcie i złożenie kwiatów. Honorową wartę pod tablicą pełnili żołnierze Pododdziału Odwodowo Reprezentacyjnego. Aby dopełnić podniosłego charakteru uroczystości uczniowie klas pierwszych gimnazjum złożyli akt ślubowania przed pocztem sztandarowym Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Na zakończenie głos zabrali zaproszenie goście. W swoich wypowiedziach nawiązali do patriotycznego charakteru obu patronów, podkreślili rangę wychowania młodzieży w duchu miłości do Ojczyzny. Na uwagę zasługuje fakt, że Gimnazjum w Muszynie jest jak dotąd jedyną szkołą w Polsce noszącą imię „Straży Granicznej II Rzeczpospolitej”.

Autorzy: Marzena Marmuszewska, Małgorzata Beczkowicz
www.muszyna.pl

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +