• naglowek waski

21.05.2013 r. - Warszawa, 22. rocznica powstania Straży Granicznej

W dniu 21 maja 2013 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie, przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystości z okazji 22. rocznicy powstania Straży Granicznej. W trakcie uroczystości w Sali Kolumnowej w obecności zaproszonych gości, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pan Jan Czapiewski i podpułkownik SG Jan Nikołajuk, wręczyli generałowi brygady SG Markowi Borkowskiemu „Złoty Jubileuszowy znak XX-lecia Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych”.

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej został wyróżniony za pomoc, której udziela Stowarzyszeniu w prowadzeniu statutowej działalności oraz za osobisty wkład wniesiony w rozpowszechnianie wiedzy o polskich formacjach granicznych.

Zdjęcia: Milena Podgórska (Komenda Główna Straży Granicznej)

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +