• naglowek waski

08.06.2013 r. - Grajewo, Grajewskie spotkania z historią

Na zaproszenie Grajewskiej Izby Historycznej delegacja SWPFG w składzie: W.Bocheński, płk J.Nikołajuk, płk K.Szczepański i M.Rubas uczestniczyła w „Grajewskich spotkaniach z historią” połączonych z otwarciem wystawy „Straż Graniczna II RP”, której dokonał jej autor płk Kajetan Szczepański. W dalszej części spotkania Waldemar Bocheński przedstawił multimedialny pokaz pt. „Rola organizacji pozarządowych w kultywowaniu tradycji formacji granicznych” (na przykładzie naszego stowarzyszenia).

Podczas prezentacji Grup Rekonstrukcyjnych: CSP KOP w Osowcu - Twierdzy, 24 baonu KOP „Sejny” i „Narew” z Łomży – ich przedstawiciele zapoznali zebranych z różnego rodzaje umundurowaniem KOP oraz opowiadali jak kultywują tradycje formacji granicznych II RP. Na zakończenie wyświetlono film „Przez czerwoną granicę” o deportacji w 1935 roku do Kazachstanu Polaków z Marchlewszczyzny, polskiego rejonu autonomicznego na Ukrainie. Dyrektor GIH Tomasz Dudziński podziękował prelegentom i wręczył IM wydawnictwa historyczne dotyczące terenu powiatów grajewskiego i łomżyńskiego. Prezes W.Bocheński przekazał Panu Dyrektorowi kopię pierścienia SG II RP.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +