• naglowek waski

11.05.2021 r. - Praszka

Z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w Muzeum Miejskim udostępniono wystawę przygotowaną ze zbiorów m.in. naszego członka Tadeusza Pruchniewskiego. Na wystawie prezentowane są militaria, broń, dokumenty, fotografie, odezwy, broszury, listy, broń, medale i odznaczenia związane z Plebiscytem Śląskim.

Praszka, z racji swojego położenia przy samej granicy polsko-niemieckiej, odgrywała szczególną rolę, zarówno w okresie plebiscytu jak i powstań śląskich. Działał tutaj posterunek wywiadowczy, w 1919 r. założono Komitet Pomocy Górnoślązakom, a następnie Komitet Plebiscytowy, który po wybuchu III Powstania Śląskiego przekształcił się w Komitet Pomocy Powstańcom. W powstaniach brali udział późniejsi żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej.

1

 

 

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +