• naglowek waski

Koszalin 15-16.09.2021 r. - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

W dniach 15-16.09.2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się konferencja historyczna "Współczesność oparta na tradycji - 30 lat Straży Granicznej" zorganizowana przez Komendę Główną SG, Centralny Ośrodek Szkolenia SG i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie przy współudziale Politechniki Koszalińskiej, którą prowadzili prof. Bogusław Polak, dr hab. Michał Polak i mjr SG dr Artur Ochał.

W konferencji wzięli udział wybitni specjaliści formacji granicznych II RP, w tym siedmiu członków SWPFG, którzy przedstawili referaty będące wynikiem ich badań: mgr M. Filipowiak i kpt. SG rez. J. Kijaczko "Życie codzienne strażników Straży Granicznej (1928-1939)", "ppłk SG rez. J. Nikołajuk "Plutony wzmocnienia Straży Granicznej. Organizacja, zadania i udział w kampanii polskiej 1939 r.", mjr SG rez. A. Olichwiruk "Odznaka Straży Granicznej i jej przedwojenny rodowód", ppor. SG E. Milewski "Gen. bryg. Stanisław Zosik-Tessaro i jego służba w Korpusie Ochrony Pogranicza", ppłk SG J. Kozak "Najdzielniejszy z dzielnych- płk Wojciech Stanisław Wójcik (1897-1940) - Patron Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej" i mgr inż. W. Bocheński "Nadkomisarz Józef Bocheński (1899-1940) - żołnierz Niepodległości, patron Śląskiego Oddziału Straży Granicznej". Podczas podróży do Koszalina nasi Koledzy zwiedzili wystawę "Kirasjerzy, kirasjerzy ..." w Muzeum Regionalnym w Człuchowie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +