• naglowek waski

12.09.2021 r. - Gola

W 97. rocznicę utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza, w miejscu historycznym związanym z przejściem pomiędzy Rzeszą i Polską, gdzie Prosna do wybuchu II wojny światowej, przez sześć wieków była rzeką graniczną, odbył się "Piknik Historyczny na pograniczu. Wielka historia w małych Ojczyznach". Organizator uroczystości, Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia, tym wydarzeniem zakończyło projekt gminy Bolesławiec poświęcony Straży Granicznej w okresie 20-lecia międzywojennego.

Piknik rozpoczęto od zapalenia zniczy w Piaskach, miejscu upamiętniającym walki 1 Pułku Kawalerii KOP. Następnie dokonano odsłonięcia turystyczno - historycznego, symbolicznego przejścia granicznego, które znajduje się na przystanku autobusowym w Goli. Przystanek przybrał nowy wygląd, zamontowano dwie tablice informacyjne, namalowano mural na jednej ze ścian, wkomponowano na wejściu do przystanku budkę strażniczą. Zebrani obejrzeli inscenizację historyczną, z udziałem grup rekonstrukcji historycznej, która przedstawiała okres przygotowań oddziałów Wojska Polskiego poprzedzającym wybuch wojny 1939 r. oraz codzienną pracę strażników granicznych. Przedstawione zostały również dwa epizody przechwycenia przemytnika oraz szpiega niemieckiego. Przez cały czas trwania pikniku uczestnicy mogli wyrobić sobie pamiątkowy paszport II RP i uzyskać pieczątkę przejścia granicznego Gola oraz odwiedzić niemieckich strażników granicznych i uzyskać pamiątkową pieczątkę przejścia granicznego Gołkowice. Zainteresowanie było ogromne, wydano ponad 500 paszportów.
Reprezentujący SWPFG st.chor.sztab. SG rez. Tadeusz Próchniewski stwierdził, że "Było to wydarzenie dydaktyczno-historyczne, ponieważ wiele osób nie wiedziało, że była tu placówka, nie słyszało o wydarzeniach, jakie się tu rozegrały i o tym, że stacjonował tu 1 p.kaw. KOP. Na tym przejściu zginęli strażnicy graniczni 1 września 1939 roku. Ta historia to też dziedzictwo lokalnego społeczeństwa. Warto powielać takie przykłady organizacji wydarzeń. Uroczystość, którą otworzyły słowa “pamiętam – pamiętamy”, jest godna naśladowania".

1

2

3

4

5

6

7

8

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +