• naglowek waski

18-21.07.2021 r. - Dukla - Czeremcha - Krosno - Jasiel - Wola Wyżna - Jaśliska

W podkarpackich Jaśliskach do kwietnia 1936 r, funkcjonował Komisariat Straży Granicznej podlegający pod  Inspektorat Graniczny Jasło Zachodniomałopolskiego Inspektoratu Okręgowego z m.p. w Krakowie. Komisariatowi podlegały Placówki I Linii w Czeremsze, Jasielu, Woli Wyżnej i Olchowcu. W 2008 r. nasi członkowie rozpoczęli działania mające na celu upamiętnienie Straży Granicznej II RP na terenie dzisiejszych powiatów jasielskiego i krośnieńskiego. Dotąd udało nam się upamiętnić tablicą IG SG Jasło (2009 r.) i nadać imię strzelca KOP K. Mazurczaka bronionemu przez niego mostowi na rzece Ropie w Trzcinicy (2011 r.), a także współtworzyć program "Było ... nie minęło", odcinek 24 - "Karpackie dramaty", poświęcony strażnikom granicznym i KOP-istom, obrońcom południowej granicy przed atakami Slovenskiej Polnej Armady we wrześniu 1939 r.  "Co się odwlecze, to nie uciecze", mówi stare polskie porzekadło.

W ubiegłym roku włączyliśmy się w projekt upamiętnienia Straży Granicznej II RP na terenie Gminy Jaśliska, przygotowywany przez Stowarzyszenie na Trakcie Węgierskim w Daliowej i wspierany przez krośnieńskie Prywatne Muzeum Podkarpackich Pół Bitewnych. Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie na Trakcie Węgierskim, uzyskał dofinansowanie. W ramach projektu w dniach 18-19.09.2021 r. odbędą się: wystawa pamiątek po Str. Gran. I konferencja naukowa poświęcona ochronie
południowej granicy w dwudziestoleciu międzywojennym w Domu Kultury w Jaśliskach,  nastąpi otwarcie oznakowanego szlaku turystycznego upamiętniającego dawny komisariat i jego placówki oraz nowej ekspozycji w nowopowstałej jasielskiej Izbie Pamięci. W dniach 18-21.07.2021 r. nasi przedstawiciele, prezes W. Bocheński i jego zastępca A. Olichwiruk, odbyli wycieczkę do Jaślisk, podczas której przemierzyli górskie szlaki od Jaślisk po Czeremchę, Wolę Wyżną i jasiel. Współdziałając z p. Piotrem Urbanem, prezesem Stow. Na Trakcie Węgierskim i p. Lesławem Wilkiem, współwłaścicielem krośnieńskiego muzeum, w oparciu o dane z przedwojennych map WIG i GPS udało się ustalić miejsca placówek Str. Gran., po których nie ma już śladów. Miejsca te zostaną oznakowane tablicami, których koncepcję przygotuje A. Olichwiruk wykorzystując archiwalne zdjęcia ze zbiorów prezesa SWPFG. Pomiędzy tablicami głównymi w Jaśliskach, Czeremsze, Jasielu i Woli Wyżnej zostaną ustawione kierunkowskazy ułatwiające turystom dotarcie do byłych placówek. Naszym przedstawicielom pokazano wiele interesujących miejsc znajdujących się pomiędzy Jaśliskami, Duklą i Krosnem, w tym muzea w Dukli, Krośnie, Jasliskach i Zyndranowej, miejsca walk, pomniki i cmentarze I i II wojny światowej, a przede wszystkim wspaniałe krajobrazy Beskidu Niskiego.

IMG 6456

IMG 6461

IMG 6467

IMG 6472

IMG 6474

IMG 6482

IMG 6487

IMG 6503

IMG 6520

IMG 6521

IMG 6529

IMG 6531

IMG 6540

IMG 6544

IMG 6546

IMG 6551

IMG 6553

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +