• naglowek waski

11.06.2021 r. - Góra Kalwaria

W Ogrodzie Miejskim w Górze Kalwarii, który powstał w miejscu dawnej Królewskiej Komory Solnej, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku zorganizowało spotkanie autorskie III Rocznika Nadwiślańskiego Urzecza. Podczas spotkania autorzy artykułów zreferowali tematykę artykułów, wystąpił także Zespół Ludowy Urzeczeni. TOnZ O/Czersk, obok Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, wspiera nas w organizacji przygotowanej na 29.08.2021 r. uroczystości upamiętniającej istnienie w latach 1924-1933 Centralnej Szkoły Straży Celnej i Centralnej Szkoły Straży Granicznej.

 

W spotkaniu nie mogło zatem zabraknąć prezesa SWPFG, W. Bocheńskiego, który po spotkaniu rozmawiał n/t planowanej uroczystości z M. Bajem - z-cą Burmistrza, P. Chmielewskim - rzecznikiem prasowym MiG Góra Kalwaria i dr. P. Rytko z TOnZ, współorganizatorem wieczoru autorskiego Rocznika Urzecza.

IMG 6194

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +