• naglowek waski

15.03.2021 r. - Opole

W Muzeum Jeńców Wojennych wernisaż wystawy czasowej pt. " Na straży granic. Straż Graniczna II RP na zachodnim odcinku granicy polsko-niemieckiej".

Ekspozycja ma na celu upamiętnienie zapomnianych bohaterów polski niepodległej, ich żołnierskiego trudu w obronie granic, przybliża wezwania, przed jakimi stanęli strażnicy u zarania II RP.

Na 15 planszach prezentuje m.in. działalność w zakresie patrolowania pogranicza, zwalczania przemytu towarów, nielegalnego ruchu ludzi, etapy związane z kształtowaniem się tej formacji oraz życie codzienne jej funkcjonariuszy. Jest także poświęcona losom pograniczników w czasie II wojny światowej. Uzupełnienie stanowią pamiątki kolekcjonerów, wiele eksponatów przekazał na wystawę nasz kolega Tadeusz Pruchniewski były funkcjonariusz SG.

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +