• naglowek waski

05.09.2021 r. - Gumniska, Kałużówka

Uroczystości 77. rocznicy Akcji "Burza" i Bitwy na Kałużówce.
Obchody rozpoczęły się Mszą św., w intencji poległych w tych zmaganiach, w kościele parafialnym w Gumniskach, uświetnioną udziałem w liturgii Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Po zakończonej Mszy św. poseł do Sejmu RP Jan Warzecha i starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek jako wnioskodawcy dokonali dekoracji członka SWPFG Józefa Pluty Medalem "Pro Patria", przyznanym decyzją Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.
Następnie na polanie Kałużówka, jako miejscu walki, odmówiona została modlitwa przez ks.Antoniego Pyznara, proboszcza Parafii Gumniska. Po Apelu Poległych uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem upamiętniającym poległych w tej największej bitwie partyzanckiej Podkarpacia.

W trakcie Akcji "Burza" oddziały AK Obwodu Dębica stoczyły nierówną walkę z oddziałami niemieckimi. W dniach 23-24 sierpnia 1944 r. poległo 11 partyzantów, przy znacznych stratach wroga. Wśród partyzantów walczyli byli żołnierze KOP jak kpr. Jan Pluta i kpt. Władysław Grzegorski z twierdzy "Ossowiec". Było to największe starcie zbrojne w ramach Akcji "Burza" na terenie Okręgu AK Kraków "Małopolska".

Zdjęcia pochodzą z Biura Poselskiego posła Jana Warzechy i Starostwa Powiatowego w Dębicy.

1

2

3

4

5

6

7

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +