• naglowek waski

29-30.09.2021 r. - Lublin, Wytyczno

Obchody 82. rocznicy bitwy pod Wytycznem poprzedziła konferencja edukacyjna poświęcona Korpusowi Ochrony Pogranicza, która odbyła się w siedzibie IPN Oddział Lublin.
Przed jej rozpoczęciem, prezes SWPFG W. Bocheński udekorował sztandar Centrum Edukacji Mundurowej im. Mjr. Władysława Raginisa w Ełku, przyznanym przez zarząd, medalem "Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic", odznaczona została także dr Dominika Siemińska naczelnik Wydziału Kresowego w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Warszawie.

Następnie uczestnicy wysłuchali referatów: mjr. SG dr. Artura Ochała "Korpus Ochrony Pogranicza - oficerowie i szeregowi", Marii Rubas "Cmentarze żołnierzy KOP - ofiar zbrodni katyńskiej", chor. sztab. SG Magdaleny Trąbki "Gen. bryg. Stanisław Tessaro - patron Placówki SG w Białej Podlaskiej", Waldemara Bocheńskiego "Tynne - Kresowa Reduta, 4 kompania forteczna baonu KOP "Sarny", w świetle najnowszych badań", Michała Nowaka o odnalezieniu przez IPN w 2017 roku, w pobliżu dawnej strażnicy Pohost na Białorusi, mogiły 5. żołnierzy KOP.
Ppor. SG Piotr Waseńczuk przedstawił "Projekt wirtualnego spaceru po Sali Tradycji Nadbużańskiego Oddziały Straży Granicznej w Chełmie". Konferencję zakończyło otwarcie wystawy ze zbiorów Andrzeja Olichwiruka.
Wieczorem w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego odbył się koncert patriotyczny Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pt. 'Póki Polska żyje w nas".

Następnego dnia, przy Kopcu Chwały żołnierzy KOP w Wytycznie, odbyły się rocznicowe obchody bitwy, która 1 października rozegrała się w rejonie tej miejscowości. Była to ostatnia bitwa tej formacji podczas wojny obronnej i ostatnia próba obrony polskich Kresów Wschodnich przed Armią Czerwoną. Zginęło około 100 żołnierzy, a kilkuset zostało rannych, rozstrzelanych lub dostali się do niewoli sowieckiej.

01

02

03

04

05

06

06a

06b

 

06c

06d

06e

06f

06g

06h

06i

07

07A

07b

08a

08b

09

9a

9b

10

11

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +