• naglowek waski

10.08.2021 r. - Dołhinów, Białoruś

Attaché Obrony w Ambasadzie Polski w Mińsku płk Jarosław Kembrowski i ppłk SG Marek Gierasimiuk, oficer łącznikowy Straży Granicznej naBiałorusi, zapalili znicze na cmentarzu w Dołhinowie. Wizyta miała związek ze zbliżającym się świętem Wojska Polskiego. Na tym cmentarzu oprócz żołnierzy z 1920 roku - jest również pięć mogił żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza ze strażnicy "Pohost" kompanii "Dołhinów", którzy polegli w pierwszym dniu agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku.

Podczas prac ekshumacyjnych przeprowadzonych przez IPN w 2017 roku w mogile przy strażnicy zidentyfikowano plutonowego Stefana Komara, którego wraz z czterema bezimiennymi bohaterami przeniesiono do Dołhinowa.

Relacja Włodzimierza Paca (IAR)

1

2                                                                                                                                                                   

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +