• naglowek waski

08.03.2021 r. - Racibórz

122. rocznica urodzin patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - nadkom. Józefa Bocheńskiego.

8 marca 2021 roku w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której nowo przyjęci funkcjonariusze Straży Granicznej złożyli ślubowanie. Drugie w tym roku ślubowanie od dziesięciorga nowych funkcjonariuszy odebrał Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. W obecności kadry kierowniczej pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji, podkreślił znaczenie słów roty ślubowania oraz życzył im zadowolenia i satysfakcji z pełnienia służby w naszej formacji.

Obecny podczas uroczystości Dziekan Ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas oraz Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppor. SG Artur Suska udzielili błogosławieństwa ślubującym funkcjonariuszom. Uroczystość uświetniła obecność wnuka patrona ŚlOSG Waldemara Bocheńskiego, który jest również Prezesem Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Komendant Śląskiego Oddziału SG płk SG Adam Jopek otrzymał od wnuka patrona ŚlOSG archiwalne zdjęcie z 1929 roku, przedstawiające funkcjonariuszy Straży Granicznej II RP z Placówki, która umiejscowiona była na terenie służbowej odpowiedzialności obecnego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Zostało ono wystawione w sali tradycji Śląskiego Oddziału SG.

20210308-2-1

20210308-2-2

20210308-2-3

20210308-2-4

20210308-2-5

20210308-2-9

20210308-2-10

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +