• naglowek waski

20.05.2021 r. - Racibórz

W Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. J. Bocheńskiego odbyła się uroczystość poświęcona 30. rocznicy powołania formacji. Oddział, ochraniający granicę państwa z Republiką Słowacji na odcinku o długości 87,43 km i z Republiką Czech na odcinku 357,91 km, jest jednym z dziewięciu, które funkcjonują w strukturze Straży Granicznej. W skład ŚOSG wchodzą cztery placówki: Ruda Śląska z Grupą Zamiejscową w Sosnowcu, Bielsko-Biała, Katowice-Pyrzowice (MPL "Katowice") z Grupą Zamiejscową w Częstochowie (woj. śląskie) oraz Placówka Opole (woj. opolskie).

 

Niestety, stan pandemii i wynikające z niego ograniczenia spowodowały, że obchody, podobnie jak w ubiegłym roku, odbyły się w ograniczonym zakresie i z zachowaniem wymagań sanitarno-higienicznych, w związku z czym w uroczystości wzięła udział wąska grupa funkcjonariuszy i zaproszonych gości: przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych i współpracujących służb mundurowych i grupa wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących w Raciborzu. W uroczystości, w trybie on-line, wzięli również udział funkcjonariusze Śl.OSG, którzy aktualnie przebywają na misji w Słowenii. Wychowankowie ośrodka wychowawczego wykonali hymn Polski w języku migowym. Obecny był W. Bocheński – wnuk Patrona Oddziału i prezes zarządu SWPFG. Gospodarzem uroczystości był płk Adam Jopek – Komendant Śl.OSG, który przywitał gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Jak co roku święto było okazją do złożenia podziękowań funkcjonariuszom oraz pracownikom za ich wzorową pracę i służbę. Wręczone zostały wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie Straży Granicznej. W dowód uznania, a także w celu podkreślenia szczególnych zasług na rzecz Śl.OSG, Komendant Oddziału wręczył medale ,,Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej”. Wśród wyróżnionych znalazł się także prezes SWPFG, który z kolei udekorował sztandar oddziału Medalem Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic. Serwis fotograficzny udostępnił Śl.OSG.

 

6-195110 g

 

6-195111 g

 

6-195114 g

 

6-195115 g

 

6-195116 g

 

6-195119 g

 

IMG 5822   slaski

 

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +