• naglowek waski

29.08.2021 r. - Góra Kalwaria

W Ośrodku Kultury, podczas Konferencji naukowej "Centralna Szkoła Straży Granicznej w Górze Kalwarii 1928-1933", zebrani wysłuchali referatów wygłoszonych przez dr. Antoniego Krzysztofa Sobczaka "Mazowiecki Inspektorat SG - stan badań", Marka Fijałkowskiego "Pamiątki SG w zbiorach Muzeum Okręgowego w Pile", kpt. SG Grzegorza Cwyla "Straż Graniczna dziś", Waldemara Bocheńskiego "Centralna Szkoła SG w Górze Kalwarii" oraz nadesłanego przez ppłk. SG w st. spocz. Wojciecha Grobelskiego "Historia SG II RP".

Na elewacji frontowej obiektu Koszary Arche Hotel -  budynku byłej Centralnej Szkoły SG, po przemówieniach okolicznościowych, odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową. Na podstawie Decyzji nr 16 Zarządu SWPFG, Medalem "Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic" uhonorowani zostali: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Marek Fijałkowski Kustosz Muzeum Okręgowego w Pile, st. strz. Czesław Bagiński z GR CSP KOP w Osowcu - Twierdzy. Uroczystość objęta Patronatem Honorowym Komendanta Głównego SG gen. dyw. SG Tomasza Pragi została zorganizowana przy współpracy: Nadwiślańskiego Oddziału SG, Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Kultury i Arche Hotel w Górze Kalwarii.
Po zakończeniu uroczystości członkowie naszego stowarzyszenia i zaproszeni przez nas goście zwiedzali z przewodnikiem zabytki miasta i okolic oraz miejsca związane ze Strażą Graniczną II RP.
Straż Graniczna została utworzona na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 roku w miejsce Straży Celnej, do której miano zastrzeżenia w związku z jej małą skutecznością w ochronie granicy. Z tym dniem Centralna Szkoła Straży Celnej w Górze Kalwarii została przekształcona w Centralną Szkołę SG. Zadaniem tej szkoły opartej na regulaminie szkół wojskowych, było przygotowanie jej słuchaczy do należytego pełnienia służby w ochronie granic i walki z przemytem. Organizowano 5. miesięczne kursy do szkolenia szeregowych i 3 miesięczne dla kierowników placówek I-szej linii. Dużą wagę przywiązywano także do wychowania fizycznego słuchaczy poprzez uprawianie szeregu dyscyplin sportowych, a także sztuki walki. W 1929 roku włączono do szkoły nowo uruchomiony Zakład Tresury Psów Granicznych. W kwietniu 1933 roku szkoła wraz z tresurą psów została przeniesiona do Rawy Ruskiej.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +