• naglowek waski

15.04.2011 r. - Pruszków, Dęby Pamięci

W piątek w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego zasadzono Dęby Pamięci dla uhonorowania nadkom.PP A.Bąka (ur. w Pruszkowie) i asp.PP S.Kaliskiego (w 1939 r. k-dta posterunku PP w Brwinowie) zamordowanych w 1940 r. przez NKWD w Kalininie (Twerze) oraz mjr rez.WP W.Gomulińskiego (oficera łączności, brata dyrektora szkoły z 1939 r.) zamordowanego 23.04.1940 r. w Katyniu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, m.in. E.Smolińska (Starosta Pruszkowski), A.Kosiński (Burmistrz Gminy Brwinów), członkowie rodzin ofiar zbrodni, dyrekcja, kadra pedagogiczna i młodzież Zespołu Szkół i innych szkół powiatu, członkowie organizacji społecznych i kombatanckich, przedstawiciel Stowarzyszenia Parafiada prowadzącego Program Edukacyjny "Katyń ... ocalić od zapomnienia". Przybyło kilkanaście pocztów sztandarowych. Komendę Powiatową Policji w Pruszkowie reprezentował k-dt mł.insp. W.Perdion, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu - szef Wydziału Dydaktycznego ppłk dr M.Pakuła, SWPFG - prezes Zarządu W.Bocheński. Uroczystość składała się z kilku bloków: ceremonii otwarcia, sadzenia trzech Dębów Pamięci, Mszy św. polowej, montażu słowno-muzycznego i rekonstrukcji w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół oraz koncertu w wykonaniu orkiestry. Mszę św. polową poświęconą ofiarom zbrodni NKWD celebrowali proboszcz parafii pw. św. Józefa w Pruszkowie, ks. D.Boguszewski i kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. J.Jachimczak. W uroczystości uczestniczyła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji z kapelmistrzem podinsp. J.Trzepizurem. Posterunki honorowe wystawił Oddział Prewencji KSP. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele prasy i telewizji.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +