• naglowek waski

15.04.2011 r. - Strachosław, Dąb Pamięci

15 kwietnia byliśmy zaproszeni do Zespołu Szkół w Strachosławiu k/Chełma, gdzie 7.11.2008 r. posadzono Dąb Pamięci komisarzowi SG i kpt.WP Józefowi Bocheńskiemu, jeńcowi obozu w Kozielsku, zamordowanemu przez NKWD w Katyniu 23.04.1940 r. Już po raz trzeci odbyła się uroczystość składania kwiatów i zapalania światełka pamięci przy Dębie Pamięci, a młodzież jak co roku przedstawiła okolicznościowy program patriotyczny.

W uroczystości wzięli udział m. in. Roman Kandziora, Wójt Gminy Kamień, popularyzator Programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”, radni Gminy Kamień, przedstawiciel kuratorium, Stanisław Kuć, prezes Forum Polskiego w Chełmie, inicjator sadzenia Dębów Pamięci na Ziemi Chełmskiej oraz syn oficera zamordowanego przez NKWD, Józef Bocheński z żoną Krystyną (członkowie SWPFG). Sala była wypełniona młodzieżą szkolną, która otrzymała od „wujka” Józefa (bo tak przyjęto zwracać się do J.Bocheńskiego „juniora”, dziś już 80-cio latka). Wujek przywiózł i rozdał foldery katyńskie i drukowane „Słowo o kpt. Józefie Bocheńskim” (120+120 egz.) oraz podarował organizatorom uroczystości 4 Albumu Nr 5 „Przywracanie pamięci o komisarzu SG kpt. Józefie Bocheńskim”. Podczas uroczystości 14 harcerzy z miejscowej drużyny złożyło Przyrzeczenie Harcerskie w obecności Komendanta Hufca ZHP w Chełmie. Przyrzeczenie było poprzedzone gawędą „wujka”, który jest „starym” harcerzem. „Wujek” wręczył krzyże harcerskie i repliki guzików katyńskich, a później pogawędził z młodzieżą o współudziale wojsk słowackich w napaści na Polskę i wyświetlił przeźrocza z ekshumacji zamordowanych polskich żołnierzy KOP-istów w trakcie ich konwojowania. Miejsca pochówku odnalazł A.Sulik, członek naszego Stowarzyszenia mieszkający na Ukrainie, ekshumacje prowadziła ROPWiM.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +