• naglowek waski

17.02.2011 r. - Warszawa, Uchwała Zarządu SWPFG

Współpracujące z nami od lat Stowarzyszenie „Wizna 1939” dąży do przeprowadzenia ekshumacji i pochówku w ceremoniale wojskowym szczątków żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych we wrześniu 1939 r. w rejonie Góry Strękowej. Polegli obrońcy odcinka „Wizna”, kpt.W.Raginis, por.S.Brykalski i nieznany żołnierz, zostali pochowani we wrześniu 1939 r. obok schronu dowodzenia. Po zajęciu pozycji przez wojska sowieckie, ciała polskich żołnierzy zostały odkopane i wrzucone do dołu wykopanego obok rowu odwadniającego drogę Białystok – Łomża.

W 1967 w miejscu tym powstał betonowy pomnik z napisem na granitowej tablicy: „Bohaterskim obrońcom Odcinka Wizna kpt. Wł. Raginisowi i jego załodze poległym za Ojczyznę we wrześniu 1939 r. • Społeczeństwo Ziemi Łomżyńskiej”. Obok urządzono lastrykowy nagrobek z napisem: „Tu spoczywają żołnierze 71 pp kpt. Raginisa polegli podczas walk we wrześniu 1939 r. • por. Stanisław Brykalski • żołnierze nieznani”. Niestety na tablicy „zabrakło” miejsca dla bohaterskiego dowódcy. Wg krążącej (celowo rozpuszczonej ?) wersji, szczątki kpt. Raginisa miały wówczas być ekshumowane i zabrane przez rodzinę. Nie potwierdza tego jednak nikt z żyjących członków rodziny kapitana, także p. Jacek Raginis, członek SWPFG, autor artykułu „Za cenę życia” opublikowanego w Jednodniówce Nr 3 z 2009 r. Poniżej publikujemy zdjęcia rozbitego schronu i pomnika, wykonane przez członków SWPFG w kwietniu 2010 r. Stowarzyszenie „Wizna 1939” proponuje, aby ostatecznym miejscem spoczynku Bohaterów była mogiła zbiorowa usytuowana obok częściowo zrekonstruowanego schronu. Na załączonych szkicach została przedstawiona koncepcja plastyczna budowli. Zarząd SWPFG podjął uchwałę wspierającą działania Stowarzyszenia „Wizna 1939” i zwrócił się z pismem popierającym inicjatywę do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Wojewody Podlaskiego, Wójta Gminy Zawady, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +