• naglowek waski

23.09.2011 r. - Bolesławiec n/Prosną, Nadanie szkole imienia KOP

Nadanie Zespołowi Szkół Publicznych imienia Korpusu Ochrony Pogranicza. Podczas uroczystości na dziedzińcu szkoły Prezes SWPFG W. Bocheński wręczył Dyrektorowi Karolowi Greli Dużą Honorową Odznakę KOP, przyznaną przez zarząd w dowód uznania dla szkoły, która będzie kultywować tradycje tej wielce zasłużonej formacji. Młodzież szkolna otrzymała sztandar, którego fundatorem było min. SWPFG i indywidualnie jego członkowie: Natasza i Waldemar Bocheńscy, Krzysztof Romańczyk i Maria Rubas.

Uroczystościom towarzyszyły pokazy Grup Rekonstrukcyjnych na koniach i zaprezentowana przez funkcjonariuszy SG z Łodzi tresura psa oraz możliwości robota, co bardzo zainteresowało młodych uczniów. Na zakończenie Prezes W.Bocheński wręczył Dyrektorowi K.Greli legitymację członkowską SWPFG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +