• naglowek waski

31.03.2011 r. - Warszawa, siedziba SWPFG

Dzisiaj, w siedzibie Stowarzyszenia - w gmachu Komendy Głównej Straży Granicznej, gościliśmy phm. Aleksandra Radicę, komendanta Hufca Harcerskiego "Wołyń" Polskiego Harcerstwa na Ukrainie. A.Radica opowiedział o swojej dotychczasowej pracy z młodzieżą w Ukrainie, a także o najbliższych zamierzeniach. W marcu br. z jego inicjatywy powstało wojewódzkie, Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego, z siedzibą w Zdołbunowie. Mamy nadzieję, że już niedługo będą wymierne efekty pracy Centrum, w tym współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Kulminacyjnym punktem spotkania było złożenie przez A.Radicę deklaracji członkowskiej i jednogłośne przyjęcie Go przez Zarząd w poczet członków SWPFG. Gość przekazał nam najświeższe numery polskojęzycznej prasy z Wołynia, my "obciążyliśmy" Go na drogę powrotną torbą wydawnictw SWPFG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +