• naglowek waski

14.02.2011 r. - Zawady, Gimnazjum im. KOP

We wrześniu ub. roku, Uchwałą Rady Gminy Zawady, Gimnazjum w Zawadach (pow. białostocki) otrzymało imię Korpusu Ochrony Pogranicza. Podczas spotkania członków Zarządu SWPFG z p. Arturem Skrobczyńskim, dyrektorem Zespołu Szkół w Zawadach (spotkanie 17.01.2011 r.), ustalono ze Stowarzyszenie nawiąże stałą współpracę ze Szkołą, w ramach której prelegenci przedstawią uczniom historię formacji granicznych, począwszy od 1918 r., omówią tematykę katyńską, włączą Szkołę do Programu Edukacyjnego "Katyń ... ocalić od zapomnienia", pomogą w zabezpieczeniu należytej oprawy uroczystości wręczenia sztandaru Gimnazjum.

Pierwszym etapem współpracy było udostępnienie Szkole opracowanej przez płk K.Szczepańskiego wystawy poświęconej 80. roczny powstania Straży Granicznej. Wystawa w formie plansz w antyramach na stelażach jest prezentowana w korytarzu szkolnym na I p. 14.02. prezes SWPFG W.Bocheński przedstawił młodzieży szkolnej zgromadzonej w sali gimnastycznej referat w formie prezentacji multimedialnej, poświęcony Straży Granicznej II RP, a także pamiątki po formacji ze zbiorów własnych (orły, odznaki, literaturę). W wykładzie uczestniczył wiceprezes płk K.Szczepański. Wykład uświetnili członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej "Narew" Jacek Stepnowski i Andrzej Bieluczyk, którzy zaprezentowali się w mundurach KOP i piechoty WP. Po wykładzie dyrektor Szkoły, prezes i wiceprezes SWPFG oraz goście z GR "Narew" spotkali się z proboszczem miejscowej parafii, ks. Stanisławem Przygodą, w celu ustalenia daty i omówienia programu uroczystości posadzenia Dębu Pamięci żołnierzowi Września 1939 r., nadkomisarzowi SG Ludwikowi Weigelowi zamordowanemu przez NKWD w Twerze, w 1940 r. Kolejne referaty przedstawią: w marcu - poświecony Korpusowi Ochrony Pogranicza, K.Szczepański, w kwietniu - poświęcony zagładzie elit polskich w Związku Sowieckim, J.Bocheński.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +