• naglowek waski

17.01.2011 r. - Zespół Szkół w Zawadach

We wrześniu 2010 roku Rada Gminy Zawady nadała miejscowemu Gimnazjum imię Korpusu Ochrony Pogranicza. 17.01. br. członkowie Zarządu SWPFG W. Bocheński (prezes) i K.Szczepański (wiceprezes) spotkali się w Zawadach z dyrektorem Zespołu Szkół p. Arturem Skrobczyńskim w celu omówienia współpracy Stowarzyszenia z Gimnazjum. Stowarzyszenie przeprowadzi w Szkole prelekcje z pokazami audiowizualnymi, przybliżające uczniom historię polskich formacji granicznych.

Pierwsze spotkanie z historią odbędzie się 7.02. i będzie poświęcone Straży Granicznej II RP (wykład W.Bocheńskiego), kolejne, w marcu br. przybliży uczniom Bohatera Szkoły – Korpus Ochrony Pogranicza (wykład K.Szczepańskiego). W kwietniu Józef Bocheński, syn oficera zamordowanego w Katyniu, opowie młodzieży jak doszło do zagłady polskich elit w sowieckich dołach śmierci. Będzie to zarazem inauguracja udziału Szkoły w Programie Edukacyjnym „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Wkrótce do Szkoły trafi wielkoplanszowa ekspozycja poświęcona Straży Granicznej II RP, przygotowana w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie z okazji 80. lecia formacji. Stowarzyszenie przedstawi Szkole do akceptacji projekt sztandaru, który po ufundowaniu przez lokalną społeczność mógłby być przekazany w pierwszym trymestrze roku szkolnego 2011/2012 podczas uroczystości z udziałem kompanii honorowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +