• naglowek waski

17.05.2011 r. - Białystok, XX-lecie Straży Granicznej

W Białymstoku, na placu pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się uroczystość z okazji XX-lecia Straży Granicznej. Uroczystość zorganizował Podlaski Oddział Straży Granicznej. W uroczystości uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej, Orkiestra Reprezentacyjna Str. Gran., funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Str. Gran., uczniowie miejscowego liceum o profilu Str. Gran., kombatanci oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego, burmistrz Bielska Podlaskiego, generałowie Wojska Polskiego i Straży Granicznej, duchowni, przedstawiciele formacji granicznych Litwy i Białorusi.

Stowarzyszenie reprezentowali płk K.Szczepański, wiceprezes zarządu, i W.Bocheński, prezes. Podczas uroczystości dokonano odznaczeń i wyróżnień, odbyły się awanse na wyższe stopnie. Koło Nr 1 Związku Żołnierzy WP, obchodzące w tym roku jubileusz XXX-lecia, otrzymało sztandar.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +